Oblastní rada

 

Předseda OS ODS Praha 12       PhDr. Tomáš Grulich 
   
Místopředsedové Petr Hána
  Ing. Vojtěch Kos, MBA
  Mgr. Helena Mallotová
   
Členové Miroslav Božovský
  Vladimír Böhm
  Bc. Tomáš Brotánek
  František Filip
  Ing. Jiří Fremr
  Bc. Irena Klimánková
  Ondřej Kulich
  Alexandr Mezei
  Mgr. Zlatuše Rybářová
  Ing. Ivo Řezáč
  Ing. Martin Štengl
  Marisstella Tošovská
   
Členové s hlasem poradním RNDr. Radan Huth, DrSc.,
  předseda klubu ODS
  Eugen Satran,
  manažer oblasti
   
Stálí hosté MUDr. Ladislav Kouba,
  člen zastupitelstva hl.m. Prahy
  Alena Polesná
  předseda KRK
  Jan Zemek
  předseda smírčího výboru