MS Sázava

Předseda   Ondřej Kulich
 e-mail: kulich@okpoint.cz
Ondřej Kulich 
Místopředseda  Ing. Martin Štengl
 e-mail:
 Ing. Martin Štengl
Pokladník

 Ing. Pavel Santler
 e-mail:

 Ing. Pavel Santler