Vážení a milí obyvatelé Prahy 12

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o práci našich členů v oblasti veřejné správy. V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je respektovanou poslankyní Mgr. Helena Mallotová, která krom vlastního výkonu mandátu také významně spolupracuje s Radnicí Prahy 12. Díky této aktivitě získala naše městská část v roce 2007 ze státního rozpočtu desetimilionovou dotaci na nezbytně nutnou opravu Základní školy Rakovského a rovněž v roce 2008 byla ze stejného zdroje uvolněna částka 10 milionů korun, tentokrát na opravu Základní školy Smolkova.
Senátor PhDr. Tomáš Grulich je pro Senát významným přínosem a to zejména v oblasti zahraniční a problematice EU. Pan doktor navíc jako historik spolupracuje s naší městskou částí na přípravě a realizaci důležitých kulturních akcí Prahy 12 a jeho pomoc na přípravě Malé kroniky Prahy 12 a výstavě, kterou chystáme ku příležitosti osmistého třicátého výročí první písemné zmínky o Modřanech je neocenitelná.
Na komunální úrovni je samozřejmostí těsná spolupráce naší radnice s MUDr. Ladislavem Koubou, který je členem zastupitelstva Hlavního města Prahy. Jde o potřebné konzultace zejména v oblasti zdravotní, finanční, majetkové či dopravní. V zastupitelstvu městské části Praha – Libuš jsou naši členové v těžké situaci opoziční strany, přesto zde realizují korektní oponentní politiku, což málokdo umí ocenit. V Praze 12 funguje pravicová koalice ODS a SNK – ED harmonickým způsobem a to díky všem našim šestnácti členům, kteří jsou zde v zastupitelstvu. Tato práce je o to těžší, že máme agresivní a nekorektní opozici, kterou je téměř haiderovsky populistické uskupení Změna pro Prahu 12, jejichž noviny můžete občas nalézt ve svých schránkách. Vězte, že tento plátek je plný tendenčně zkreslených informací a polopravd, což ostatně každý bystrý čtenář pozná. Motivací těchto útoků jsou neukojené ambice a pochopitelně dlouholetá dobrá pověst a stabilita vedení Radnice Prahy 12. Nezpochybnitelným a objektivním důkazem dobré správy věcí veřejných v naší městské části je obrovský zájem investorů o náš region a nespočet lidí, kteří u nás chtějí bydlet přesto, že ceny nemovitostí zde stoupají rychleji než v ostatních městských částech Prahy.

Petr Hána – předseda ODS Praha 12 a staro