Zákon o registrovaném partnerství

Příspěvek v PS k tomuto zákonu Zákon o registrovaném partnerství se do sněmovny vrací periodicky a pokaždé naráží na nepochopení a následně je zamítnut. I argumenty se opakují - je nadbytečný, protože problémy, které má řešit, lze řešit různými jinými smlouvami, je to první krok k umožnění adopcí dětí, narušuje roli tradiční rodiny atd. atd. Většina těchto argumentů je však nesmyslná a vychází spíš z iracionálního odporu k lidem s odlišnou sexuální orientací, z tmářských předsudků netolerance.


Jedním z nejčastěji opakovaných důvodů pro zamítnutí tohoto zákona je obava z narušení tradičního pojetí manželství, neboť tento zákon údajně hodlá registrované partnerství institutu manželství postavit naroveň. Snad bychom se měli vrátit nohama zpátky na zem. Zákon podobný zákonu, který leží před námi, byl schválen v řadě vyspělých křesťanských zemí a kromě toho, že zkvalitnil život mnoha lidem, se nestalo vůbec nic. Tradiční rodiny existují tak, jak existovaly předtím, a pokud je něco ohrožuje, pak to jistě nejsou homosexuální svazky. K narušení obecných mravů nedošlo z těchto důvodů rovněž a ani právní řád neutrpěl.

O co tedy vlastně jde. Čertovo kopýtko se skrývá v chápání manželství jako takového. Je to pouhá právní smlouva mezi dvěma partnery, kteří spolu chtějí sdílet společný život, kterou můžeme uzavřít, ale můžeme ji rozvodem i ukončit, jelikož je to institut světský? Nebo je to jakási svátost, již spolu uzavírají dva partneři odlišného pohlaví za účelem plodit děti, nerozlučná a nerozdělitelná, protože od boha, a jakýkoli jiný partnerský svazek od ďábla jest?

Většina lidí sdílí touhu žít ve spořádaném pevném partnerském vztahu. Většina slušných a mravných lidí takový vztah hledá a snaží se do něj vstoupit, a to bez ohledu na to, s jakou sexuální orientací se narodili.

Z těchto lavic vyšlo mnoho zákonů, které lidem život jen komplikují. Dohodněme se a napříč politickým spektrem alespoň dnes schvalme zákon, který se většiny lidí v ničem nedotkne a nijak je neomezí, ale menšině lidí dá pocit rovnoprávnějšího postavení ve společnosti.