Krize a různé přístupy jejího řešení

Právě v těchto dnech před rokem, tedy začátkem září 2008, přišla ze Spojených států zpráva o tom, že se vláda USA rozhodla intervenovat ve prospěch dvou amerických společností stojících před krachem. Mezinárodní finanční a později hospodářská krize, o které se už delší dobu hovořilo jako o hrozbě, se tak stala skutečností. Od té doby se slovo „krize" skloňuje denně ve všech pádech.


Hledání receptu na její překonání není zdaleka jen záležitostí ryze ekonomickou, nýbrž také politickou. To se projevilo i v průběhu a výsledcích nedávných voleb do parlamentů tří německých spolkových zemí, Saska, Durynska a Sárska. Jenže jejich interpretace není zdaleka jednoznačná. Ve všech třech zmíněných zemích uspěly levicové strany - především strana Levice vzniklá spojením nejradikálnější části Sociálně-demokratické strany (SPD), radikálních odborů a Strany demokratické levice vzešlé z bývalé SED, až do r. 1989 vládnoucí strany v NDR.

Recept na řešení nynější krize, který toto uskupení nabízí, je levicově standardní. Masivní zásahy státu do ekonomiky, zvyšování daní spojené s útoky proti úspěšným nebo bohatým, kterým je třeba řádně pustit žilou. Na druhou stranu však zůstává skutečností, že středopravá Křesťansko-demokratická unie, která utrpěla velké ztráty především v Sársku a Durynsku, zůstala přesto ve všech třech spolkových zemích nejsilnější stranou. Její recept na zvládnutí krize je pochopitelně pravicovější než u strany Levice, i když CDU prosadila zavedení šrotovného a vynaložila velké finanční prostředky na záchranu krachující automobilky Opel s odůvodněním, že chce zachránit tisíce pracovních míst. Na druhou stranu je opatrná ve věci výrazného zvyšování daní pro podniky a také odmítá některé kroky, které by vedly ke zvyšování rozpočtového schodku.

Ve všech třech zmíněných spolkových zemích však současně dost výrazně posílila liberální Svobodná demokratická strana Německa - FDP, která trvale usiluje o co nejmenší státní zásahy do ekonomiky, o zeštíhlení byrokratických orgánů a o snížení daňové zátěže podniků.

Tři politické subjekty - trojí recept na zvládnutí krize. Mně je nejbližší ten posledně jmenovaný. Nicméně si kladu otázku, jaký je vztah mezi těmito recepty a vlastním vývojem ekonomiky a v ní fungujících ekonomických zákonitostí. Možná, že na onom srovnání nynější krize s chřipkou, která se projeví, potrápí a pak zase odejde, něco přece jenom je. Přimlouvám se tedy za recepty přiměřené, bez negativních vedlejších účinků.

Mgr. Helena Mallotová
Poslankyně Parlamentu ČR